เบอร์สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 พื้นที่รับผิดชอบ 1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 12) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 2 สถานที่ทำการ   128/17-18 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 28, 29 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400  โทร. 0-2216-5250 – 1, 0-2216-5285, 0-2216-5279 – 80  โทรสาร 0-2216-5259 รถประจำทาง สาย 2, 16, 23, 29, 34, 36, 38, 50, 54, 59, 62, 99, 140, 163ปอ. 11, 12, 16, 23, 29, 34, 36, 38, 39, 50,…
Refund Tax