วิธีคำนวนหาค่าดัชนีมวลกาย BMI (Body Mass Index)

วิธีคำนวนหาค่าดัชนีมวลกาย BMI (Body Mass Index) วิธีนี้เป็นตัวชี้วัดอย่างง่ายๆ ว่าคุณมีน้ำหนักเกินไปหรือไม่ การคำนวนนั้นก็ไม่ยาก เพียงแค่คุณ ชั่งน้ำหนักเป็น กิโลกรัม(KG) และวัดส่วนสูงเป็น เมตร (M)  >>> การทำจากเซนติเมตรเป็นเมตรนั้น นำ CM ที่ได้มาหารด้วย 100 ก็จะได้เมตรออกมาครับ เมื่อทราบค่าสองอย่างนี้แล้ว ก็นำมาเข้าสูตรคำนวน และคำนวนด้วยเครื่องคิดเลข BMI   =  น้ำหนักตัว (กก.) หาร ส่วนสูง ( ม.) หาร ส่วนสูง ( ม.)     ประเภท                       ดัชนีมวลกาย           ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดการเจ็บป่วย 1. น้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน       น้อยกว่า  18.5             ต่ำ  (แต่เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนอื่น…
Healthy