มาตาฐานสายไฟฟ้า Main ต่อเข้าบ้าน

โดยทั่วไปแล้ว ขนาดของสายไฟ Main ต่อเข้าบ้าน จะขึ้นอยู่กับ Meter ไฟฟ้า ที่หน้าบ้านเรา โดยมีตารางเปรียบเทียบดังนี้ ส่วนวิธีการดูขนาดสายนั้น ให้ดู ที่ตัวเลข หลังตัวคูณ เช่น THW 1×35 sqmm >>> เป็นสายขนาด 35 ตร. มม. แบบ 1 แกน 2X25 sqm>>> เป็นสายขนาด 25 ตร. มม. แบบ 2 แกน
Electricity