วิธีรอจ่าย ใช้ไปรษณีย์รับพัสดุแทน

กรณีที่ท่านไม่สะดวกรับที่บ้าน หรือ ไม่มีคนเซ็นรับพัสดุ สามารถใช้วิธี “รอจ่ายไปรษณีย์” ได้ วิธีนี้คือ ให้ไปรษณีย์รับพัสดุไว้ แทนที่จะส่งไปที่บ้านท่านโดยจะมีระยะเวลาที่จะเก็บรักษาพัสดุไว้ 7-14 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดที่ส่ง ถ้าเป็น EMS จะตีกลับ 7 วัน ถ้าเป็นพัสดุ จะตีกลับ 14 วัน นับจากวันที่พัสดุไปถึงที่ทำการไปรษณีย์ จากนั้นทางไปรษณีย์จะตีคืนต้นทาง(ควรไปรับก่อนที่จะตีคืนครับไม่งั้นของจะสูญหาย) วิธีนี้ท่านต้องแจ้งรายละเอียดดังนี้ 1. ชื่อตามบัตรประชาชนที่จะไปรับ (ชื่อต้องตรงกับท่านที่จะไปรับพัสดุ ไม่งั้นทางไปรษณีย์จะไม่จ่ายพัสดุให้) 2. ชื่อไปรษณีย์ที่ท่านจะให้รับพัสดุไว้ ตัวอย่างเช่น ท่านชื่อ ชาติชาย รักษาชาติ  สะดวกไปรับที่ไปรษณีย์ มักกะสัน ให้กรอกที่อยู่เป็นนาย ชาติชาย รักษาชาติ รอจ่ายไปรษณีย์ มักกะสัน 10402 ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ นาย ชาติชาย รักษาชาติ poste restante at Post Office Makkasan 10402, ปล. ตอนไปรับที่ปณ…
ETC