วิธีการเก็บขนมปังให้นานที่สุด

วิธีการเก็บขนมปังให้นานที่สุด TrickDD.com ขอแนะนำมาว่า 1.ให้แบ่งขนมปังทั้งแถวออกเป็นชุด 2.เก็บแต่ละชุดไว้ในช่องแช่แข็ง(ช่อง freeze) ของตู้เย็น 3.เมื่อจะทานให้นำออกกินทีละชุด โดยนำออกมา เข้าไมโครเวฟ สัก 10 วินาที หรือ หากต้องการทานวันพรุ่งนี้ให้ ย้ายลงมาอยู่ช่องแช่เย็นธรรมดาก่อน หรือ หากต้องการปิ้งให้นำไปปิ้งได้เลย เช่น ต้องการทานครั้งละสองแผ่น ให้แบ่งใส่ถุงละสองแผ่นไว้ แล้วเก็บไว้ในช่องช่องแช่แข็งของตู้เย็น (อย่านำไปแช่ทั้งแถวแล้วเอาออกมา กินไม่หมด กลับไป freeze ใหม่อีกครั้ง) วิธีนี้จะช่วยให้สามารถเก็บขนมปังทั้งแถว ค่อยๆทานแต่ละมื้อ ได้เป็นเวลา 3-4 อาทิตย์ หากต้องการเก็บนานกว่านั้น ควรสังเกตุ สีของผิวขนมปัง ว่าสีเปลี่ยนไปหรือป่าว (ระวังรา) ก่อนรับประทาน
Food