เบอร์คนขายประกัน….

คุณเคยประสบปัญหาเช่นนี้ไหม กลับมาดูมือถือ แล้วพบเบอร์ Miss Callเป็นเบอร์ 02 แปลกๆ โทรเข้ามา แต่คุณไม่ได้รับ โทรกลับไปมันก็ไม่รับสายเราอีก  วันนี้เรามี List เบอร์02 แปลกๆ ที่เราได้หาข้อมูลมาแล้วว่าเป็นของพวกขายประกัน ครับ ตัวอย่างเช่น 021508888  02-150-8888 บริษัทTQM นายหน้าขายประกันรถยนต์ 022014210 02-201-4210 022058488 02-205-8488 Cigna Insurance 023029200 02-302-9200 อยุธยาอลิแอนซ์ 023534300 02-353-4300 อยุธยาอลิแอนซ์ 023534800 02-353-4800 Prudential ประกันชีวิต 023029000 02-302-9000 Prudential ประกันชีวิต 026272851 02-627-2851 027145199 02-714-5199 027158000 02-715-8000 027882000 02-788-2000 028008058 02-800-8058 029009009 02-900-9009 023534300 02-353-4300 023029200 02-302-9200 027139400 02-713-9400 เล่าให้กันฟัง จากประสบการณ์ของตัวเอง หากว่าคุณรับสายของคนเหล่านี้ สิ่งที่ขอเตือน ซึ่งหลายๆคนอาจรู้แล้ว แต่อีกหลายคนต้องตกเป็นเหยื่อ ผมเรียกว่าเหยื่อเลย ไม่ว่าเขาจะถามอะไร คุณจะ
Uncategorized