Welcome to My Blog Trickdd.com Again!!!

Welcome to My Blog Trickdd.com Again!!! ช่วงเวลาที่ยากที่สุด คือ เวลาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เนื่องจาก Hosting ฟรี เจ้าเก่าServer มีปัญหา Harddisk ที่ทำRAID อยู่นั้น เกิดอาการRAID หลุด ส่งผลให้ ไม่สามารถใช้งานได้ ข้อมูลไม่หาย และยังไม่สามารถกู้ออกมาได้  ส่วนที่ทำDaily Backup นั้นก็Backup ไว้ในเครื่องserver เครื่องเดียวกับที่มีปัญหา ทำให้ไม่สามารถใช้ข้อมูลที่Backup ไว้ได้ ส่วนข้อมูลที่Back Up นอกเครื่องของผมเองนั้น เก่าเก็บนานเกินไปและไม่ได้Backupส่วนของ DataBase ออกมาไว้ด้วย ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุทำให้ ต้องมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง บทเรียนที่ได้รับในคราวนี้คือ Server ควรมี RAID แต่เราไม่ควรอย่าไว้วางใจใน การทำงานของ RAIDบน Serverไม่ว่าจะเป็น RAID 1 mirror…
News