วิธีรอจ่าย ใช้ไปรษณีย์รับพัสดุแทน

กรณีที่ท่านไม่สะดวกรับที่บ้าน หรือ ไม่มีคนเซ็นรับพัสดุ สามารถใช้วิธี “รอจ่ายไปรษณีย์” ได้ วิธีนี้คือ ให้ไปรษณีย์รับพัสดุไว้ แทนที่จะส่งไปที่บ้านท่านโดยจะมีระยะเวลาที่จะเก็บรักษาพัสดุไว้ 7-14 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดที่ส่ง ถ้าเป็น EMS จะตีกลับ 7 วัน ถ้าเป็นพัสดุ จะตีกลับ 14 วัน นับจากวันที่พัสดุไปถึงที่ทำการไปรษณีย์ จากนั้นทางไปรษณีย์จะตีคืนต้นทาง(ควรไปรับก่อนที่จะตีคืนครับไม่งั้นของจะสูญหาย) วิธีนี้ท่านต้องแจ้งรายละเอียดดังนี้ 1. ชื่อตามบัตรประชาชนที่จะไปรับ (ชื่อต้องตรงกับท่านที่จะไปรับพัสดุ ไม่งั้นทางไปรษณีย์จะไม่จ่ายพัสดุให้) 2. ชื่อไปรษณีย์ที่ท่านจะให้รับพัสดุไว้ ตัวอย่างเช่น ท่านชื่อ ชาติชาย รักษาชาติ  สะดวกไปรับที่ไปรษณีย์ มักกะสัน ให้กรอกที่อยู่เป็นนาย ชาติชาย รักษาชาติ รอจ่ายไปรษณีย์ มักกะสัน 10402 ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ นาย ชาติชาย […]