เบอร์ติดต่อไปรษณีย์ สามเสนใน 10400

ไปรษณีย์ สามเสนใน 10400 สำหรับโทรตาม ไปรษณีย์ แบบ EMS Domestic registered – แผนกEMS(รหัสE…TH) ติดต่อ 02-2783468 และ 091-7720918 สำหรับโทรตาม ไปรษณีย์ลงทะเบียน Domestic registered – แผนกลงทะเบียน(รหัสR…TH) ติดต่อ 02-2783469 สำหรับ โทรแจ้งให้นำจ่ายใหม่ – ติดต่อ 02-279-3370