เบอร์ติดต่อไปรษณีย์ สามเสนใน 10400

ไปรษณีย์ สามเสนใน 10400
สำหรับโทรตาม ไปรษณีย์ แบบ EMS Domestic registered
– แผนกEMS(รหัสE…TH) ติดต่อ 02-2783468 และ 091-7720918

สำหรับโทรตาม ไปรษณีย์ลงทะเบียน Domestic registered
– แผนกลงทะเบียน(รหัสR…TH) ติดต่อ 02-2783469

สำหรับ โทรแจ้งให้นำจ่ายใหม่
– ติดต่อ 02-279-3370