ความหมายของคำว่า หม้อ

หม้อ
หม้อ

วันนี้ มาพูดเรื่อง หม้อ ครับ หม้อนั้น ทางภาษาไทย อาจหมายถึง ตามในรูปข้างบน ครับ แต่ลึกๆแล้วอาจตีได้สองความหมาย ดังนี้
1.หม้อ (นาม) หมายดึง  ภาชนะโลหะ ทรงกระบอก ก้นตัดปิดสนิท และ มีฝาปิด
2.หม้อ (กริยา) หมายถึง เจตนา ตั้งใจ เข้าไปจีบ ทั้ง ได้ผลและไม่ได้ผลก็ตามม
หากใครพบความหมายอื่นๆ ช่วย reply เพิ่มเติมด้วยครับ