วิธีการใช้งานลูกศรขึ้นลงซ้ายขวา ในการ ไปยัง Cell ที่อยู่ด้านข้างใน Excel Program

คุณเคยประสบปัญหาเช่นนี้ หรือไม่?
ต้องการใช้งานลูกศรขึ้นลงซ้ายขวา ในการ ไปยัง Cell ที่อยู่ด้านข้างแต่ มันกลับกลายเป็นการไปเลื่อนหน้าPage Excelของคุณแทน

How do you make the EXCEL arrow key move box to box rather than page up/down?

In excel, the arrow key is supposed to move your box either left/right or up/down. For some reason, when I hit my arrow key, the page is moving around, but the box remains highlighting the same cell. I must have hit something in error to make it do that.How do I UNDO that. I want the arrow keys to move the boxes around, not stay in the same cell and move the page around

Answer: Hit your “Scroll Lock” button.