วิธีคำนวนหาค่าดัชนีมวลกาย BMI (Body Mass Index)

วิธีคำนวนหาค่าดัชนีมวลกาย BMI (Body Mass Index)

วิธีนี้เป็นตัวชี้วัดอย่างง่ายๆ ว่าคุณมีน้ำหนักเกินไปหรือไม่ การคำนวนนั้นก็ไม่ยาก เพียงแค่คุณ ชั่งน้ำหนักเป็น กิโลกรัม(KG) และวัดส่วนสูงเป็น เมตร (M)  >>> การทำจากเซนติเมตรเป็นเมตรนั้น นำ CM ที่ได้มาหารด้วย 100 ก็จะได้เมตรออกมาครับ

เมื่อทราบค่าสองอย่างนี้แล้ว ก็นำมาเข้าสูตรคำนวน และคำนวนด้วยเครื่องคิดเลข
BMI   =  น้ำหนักตัว (กก.) หาร ส่วนสูง ( ม.) หาร ส่วนสูง ( ม.)

    ประเภท                       ดัชนีมวลกาย           ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดการเจ็บป่วย

1. น้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน       น้อยกว่า  18.5             ต่ำ  (แต่เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ )

2. น้ำหนักมาตรฐาน               เท่ากับ 18.5 – 24.9             ปกติ

3. ภาวะเสี่ยงต่อโรคอ้วน          มากกว่า  25               มีความเสี่ยงปานกลาง

4. โรคอ้วน                                 มากกว่า  30                   มีความเสี่ยงสูงมาก (เป็นโรคอ้วน)

ตัวอย่าง  น้ำหนัก 60     กิโลกรัม    ความสูง 145 เซนติเมตร  (1.45 เมตร)

วิธีคำนวณ       =  60 หาร 1.45 หาร 1.45  (หาร 2 ครั้ง)

= 28.537

คำนวณได้ 28.537  อยู่ในประเภทที่ 3  ในระดับความเสี่ยงปานกลาง แต่ต้องเตรียมป้องกันแล้วครับเข้าใกล้หลัก 3-   เข้าโซนอันตราย

หรือใครไม่อยากคำนวนเอง สามารถกรอกค่าที่ได้ให้เว็บคำนวนให้ก็ได้ครับ
เว็บคำนวน BMI
http://203.157.240.12/bp/bmi.php

ถ้าผลที่ได้ออกมา

ตัวเลขดัชนีสูงกว่าค่ามาตรฐาน ก็แสดงว่าอยู่ในภาวะอ้วน ยิ่งตัวเลขสูงมากก็ยิ่งอ้วนมาก หรือดัชนีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แสดงว่ามีความสมดุลย์ที่ดีระหว่างการทานอาหารและออกกำลังกาย หรือค่าดัชนีต่ำกว่าค่ามาตรฐานก็แสดงว่าเริ่มผอมไปยิ่งเลขต่ำมากแสดงว่ายิ่ง ผอมมาก